Współpraca

Nasze spółki są aktywne zarówno na rynkach lokalnych, na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Grupa PGE bierze udział w pracach wielu organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Jako członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) należy m.in. do Central Europe Energy Partners oraz do EURELECTRIC. Stowarzyszenie reprezentuje interesy europejskiego przemysłu elektroenergetycznego i jest autorytetem w dziedzinie energetyki europejskiej.

Jako członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej („WEC”), PGE S.A. ma wiodącą rolę w tworzeniu polityki i wytyczaniu kierunków działań tej organizacji. W Radzie Zarządzającej PKEE zasiadają przedstawiciele PGE S.A.

PGE S.A. należy do takich branżowych organizacji krajowych jak: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Obrotu Energią, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uczestniczy także w pracach organizacji biznesowych, m.in. Pracodawców RP, OECD, czy Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

PGE EO S.A. jest natomiast członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenia Energii Odnawialnej oraz Towarzystwa Elektrowni Wodnych.

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest z kolei członkiem World Nuclear Association (Światowe Stowarzyszenie Energetyki Jądrowej) oraz członkiem stowarzyszonym FORATOM. Współpracuje również z WANO (World Association of Nuclear Operators) – Światowym Stowarzyszeniem Operatorów Elektrowni Jądrowych. PGE EJ 1 sp. z o.o. jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.