Wpływ na środowisko naturalne segmentu Energetyka Odnawialna

Grupa PGE wytwarza ok. 10% energii ze źródeł odnawialnych w kraju i chce rozwijać ten obszar swojej działalności. GK PGE skonsolidowała w 2015 roku aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej zarządzanej przez spółkę PGE EO S.A. Pozwoliło to uzyskać efekt synergii wynikający ze wspólnego zarządzania całym obszarem przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i w konsekwencji również ograniczenie kosztów zarządzania.

W skład GK PGE wchodzi obecnie 33 elektrowni wodnych zlokalizowanych m.in. na rzekach: Odrze, Sanie, Bobrze, Sole, Nysie Łużyckiej oraz Kwisie. Są to 29 elektrownie przepływowe o łącznej mocy 97 MW oraz 4 elektrownie szczytowo - pompowe (w tym dwie z dopływem naturalnym) o łącznej mocy 1.508 MW.

Energia produkowana w EW Żarnowiec i EW Porąbka-Żar – największych tego typu obiektach w kraju – nie jest energią odnawialną, lecz dzięki akumulacji energii w zbiornikach górnych w okresach dobowych o niskim zapotrzebowaniu na energię i wykorzystaniu jej w okresach o dużym zapotrzebowaniu w szczycie, elektrownie te zwiększają elastyczność Krajowego Systemu Energetycznego, a tym samym efektywność systemu produkcji energii. Większa efektywność oznacza mniejsze obciążenie dla środowiska.

Spółka PGE EO S.A. bierze udział w programach rozwoju gospodarki wodnej. Współpracuje między innymi z Ministerstwem Środowiska, Krajowym i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami związanymi z gospodarką wodną, ochroną środowiska i produkcją odnawialnej energii. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, zarówno przy nowobudowanych obiektach (np. EW Oława na rzece Odrze), jak i w obiektach istniejących, realizowane będą przepławki umożliwiające wędrówkę ryb. Powszechnie stosowane są oleje i smary podlegające biodegradacji i niemające wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PGE jest obecnie liderem na rynku energii wiatrowej. W Grupie Kapitałowej PGE pracuje obecnie czternaście elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 529 MW, co stanowiło przeszło 10% zainstalowanych w Polsce mocy z instalacji wiatrowych. Elektrownie wiatrowe położone są w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz podkarpackim. W 2015 roku GK PGE uruchomiła 4 nowe elektrownie: Resko II o mocy 76 MW, Kisielice II o mocy 12 MW, Karwice o mocy 40 MW oraz Lotnisko o mocy 90 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii, Grupa PGE konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. W 2015 roku PGE EO S.A. oddała do użytku pierwszą w GK PGE elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni na Górze Żar zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m. kw.

Grupa PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W 2015 roku ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych na Bałtyku.

 

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE EO S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 59,6
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 14,7
Inne 44,9
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji: 344,2
Składowanie na składowiskach odpadów 33,6
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 248,6
Inne 62,0