Wolumeny, klienci i dane operacyjne

PGE Dystrybucja S.A. działa na obszarze 122.433 km2 i dostarcza energię elektryczną ponad 5 mln klientów.

 

Tabela: Wolumen dystrybuowanej energii i liczba klientów w 2015, 2014 i 2013 roku.

Taryfy Wolumen dystrybuowanej energii
[TWh]*
Liczba klientów wg punktów poboru energii
[szt.]
  2015 2014 2013 2015 2014 2013
Grupa taryfowa A 5,21 5,08 4,96 98 86 83
Grupa taryfowa B 12,30 11,76 11,14 10.977 10.626 10.374
Grupa taryfowa C+R 6,63 6,56 6,46 490,847 496,054 501,098
Grupa taryfowa G 9,24 9,14 9,22 4,761,809 4,718,887 4,682,166
RAZEM 33,38 32,54 31,78 5.263.731 5.225.653 5.193.721

 

Dane operacyjne Jedn. 2015 2014 2013
Liczba stacji, w tym: szt. 92.258 91.374 92.258
  • Liczba stacji transformatorowych
szt. 91.874 91.019 90.304
Moc stacji MVA 29.500 28.714 28.178
Długość linii ogółem km 283.804 281.290 279.704
  • Linie wysokiego napięcia
km 10.143 10.096 10.079
  • Linie średniego napięcia
km 109.938 109.054 108.571
  • Linie niskiego napięcia
km 163.723 162.140 161.054
Wskaźnik strat sieciowych* % 5,9% 6,3% 6,5%
Wskaźnik SAIDI** min 442 474 528
Czas przyłączenia dni 291 307 347

* wskaźnik liczony: (wolumen energii wprowadzonej do sieci OSD - wolumen energii oddanej z tej sieci)/ wolumen energii wprowadzonej do sieci OSD

** wskaźnik liczony: (czas trwania przerw długich i bardzo długich x liczba odbiorców narażonych na ich skutki)/ liczba obsługiwanych odbiorców