Szkolenia i rozwój

Grupa PGE stwarza możliwości, aby pracownicy podnosili kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, programach rozwoju kompetencji menedżerskich, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języka obcego. Grupa stawia w dużym stopniu na specjalnie przygotowane, zamknięte programy rozwoju kompetencji, które są najlepszą inwestycją w pracowników.

Tabela: Średnia liczba dni szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 446,00 19.134,00 81,00 654,00 617,00 12.035,00 2.395,00 502,00 1,852,00
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 1,30 1,84 2,89 4,81 1,17 0,71 1,70 1,06 3,93
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na:
Kobiety 0,99 1,96 2,85 3,05 1,73 4,40 no data 0,95 5,75
Mężczyźni 0,91 1,84 44,0 6,56 1,76 1,23 no data 1,02 5,90
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 1,44 4,29 20,00 8,02 3,05 37,73 no data no data 12,40
Stanowiska kierownicze 2,45 3,13 - - 2,38 4,77 no data no data 5,02
Pozostali pracownicy 0,72 1,72 61,00 4,22   1,19 no data no data 3,30

 

System oceny wyników pracy

Aby wspierać i motywować pracowników w realizacji zadań, w niektórych spółkach GK PGE funkcjonuje systemem zarządzania przez cele („ZPC”). Takim rozwiązaniem objęci są pracownicy PGE S.A., PGE Obrót S.A. oraz część kadry zarządzającej w spółce PGE GiEK S.A. W 2016 roku firma podejmować będzie dalsze działania zmierzające do tego, aby coraz większy procent pracowników GK PGE był objęty tym systemem.

Tabela: Procent pracowników podlegających regularnej ocenie*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Procent osób w spółkach 1,86% 100% 38,71% 0,47% 100% 100% 100%

*W spółkach Exatel S.A. i PGE Dom Maklerski S.A. pracownicy nie podlegają systemowi ocen.