Systemy wsparcia

Podczas gdy segmenty wytwarzania uzyskują przychody ze sprzedaży praw majątkowych, segment obrotu ponosi koszty ich umorzeń.

W Polsce funkcjonują systemy wsparcia dla generacji ze źródeł odnawialnych oraz dla kogeneracji, których podstawą są certyfikaty, będące dodatkowymi produktami, które podlegają obrotowi rynkowemu. Równocześnie istnieje też system promujący efektywność energetyczną.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Prawa Majątkowe „zielone” – odnawialne źródła energii

W 2015 roku obserwowano spadek wartości praw majątkowych pochodzących z odnawialnych źródeł energii („PMOZE_A”). Trend spadkowy zapoczątkowany w marcu 2014 roku był kontynuowany, w efekcie czego średnia cena praw majątkowych osiągnęła w lipcu 2015 roku minimum na poziomie 104,06 PLN/MWh. W IV kwartale 2015 roku nastąpiło odbicie trendu – w grudniu cena osiągnęła wartość 116,12 zł/MWh. Za niskie ceny certyfikatów PMOZE_A odpowiada wysoka nadprodukcja, która ciągle przekracza wolumen potrzebny do umorzeń dla rynku. Wzrost cen w IV kwartale 2015 roku związany był głównie z planowanym wprowadzeniem nowej ustawy OZE od 1 stycznia 2016 roku i ograniczeniem produkcji przez dużą energetykę wodną oraz jednostki pracujące w technologii współspalania.

 

 

Prawa Majątkowe „żółte”, „czerwone”, „fioletowe” – kogeneracja

Ceny certyfikatów kogeneracyjnych żółtych („PMGM”), fioletowych („PMMET”) i czerwonych („PMEC”) utrzymywały się na poziomach zbliżonych do jednostkowych opłat zastępczych. Średnia cena certyfikatów żółtych wyniosła w IV kwartale 2015 roku 117,25 PLN/MWh (opłata zastępcza 121,63 PLN/MWh), cena certyfikatów fioletowych - 61,70 PLN/MWh (opłata zastępcza 63,26 PLN/MWh), natomiast praw majątkowych czerwonych 10,64 PLN/MWh (opłata zastępcza 11,00 PLN/MWh). Wysokie ceny były efektem niedoboru podaży w stosunku do zgłaszanego popytu.

Prawa Majątkowe „białe” – efektywność energetyczna

Wraz z kontynuowanym niedoborem rynkowym białych certyfikatów ich cena pozostaje zbliżona do opłaty zastępczej, która była na poziomie 1.000 PLN/toe.