Program Dobrowolnych Odejść

Jedną z metod rozwiązywania umów z pracownikami jest PDO. Istotą PDO jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy z firmą. Rozwiązanie to jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, gdyż z jednej strony chroni pracownika przed negatywnymi konsekwencjami utraty pracy, a z drugiej firmę przed silnymi napięciami społecznymi, które są charakterystyczne przy zwolnieniach grupowych. Ponadto, PDO zazwyczaj przewiduje ponadstandardowe odprawy, co stanowi dodatkową zachętę dla pracownika. W 2015 roku w Grupie PGE realizowane były programy PDO w poszczególnych liniach biznesowych, z których skorzystało w: PGE GiEK S.A. – 802 osoby, PGE Dystrybucja S.A. – 200 osób, PGE Obrót S.A. – 114, PGE EO S.A.– 49 osób, PGE S.A. – 2 osoby.