Poszukiwanie najlepszych pracowników

Przy rekrutacji i selekcji kandydatów Grupa PGE dokłada wszelkiej staranności, aby proces był przejrzysty i przyjazny dla uczestników oraz skuteczny dla firmy. Kryteria doboru kandydatów, metody weryfikacji, jak i sposób raportowania prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi procedurami. Procesy prowadzone są z zachowaniem zasad poufności i procedur obowiązujących w firmie. W trosce o rozwój pracowników w pierwszej kolejności prowadzona jest rekrutacja wewnętrzna. Dzięki temu, firma dba o zatrzymanie w organizacji osób o unikatowym doświadczeniu bądź kwalifikacjach. W przypadku nie posiadania odpowiednich kompetencji wewnątrz Grupy, procesy rekrutacyjne kierowane są do kandydatów na zewnętrznym rynku pracy. Dbając o efektywność kosztową część spółek z GK PGE wykorzystuje wspólną bazę firm doradztwa personalnego oraz to samo narzędzie do przetwarzania danych kandydatów (e- recruter). W ramach jednej z inicjatyw Strategii ZKL wypracowane zostały wspólne standardy, które znalazły odzwierciedlenie w dokumencie: „Korporacyjne zasady zatrudnienia w Grupie Kapitałowej PGE”, które zaczną obowiązywać we wszystkich spółkach GK PGE od 2016 roku.

Tabela: Łączna liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy w podziale na płeć i wiek (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 24 126 6 80 57
Kobiety 7 24 4 29 15
Mężczyźni 17 102 2 51 42
Osoby poniżej 30 roku życia 7 49 1 19 11
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 15 62 5 51 39
Osoby powyżej 30 roku życia 2 15 0 10 7
Udział pracowników nowozatrudnionych 7% 1% 21% 59% 11%
Kobiety 2% 0% 14% 21% 3%
Mężczyźni 5% 1% 7% 38% 8%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 0% 4% 14% 2%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 1% 18% 38% 7%
Osoby powyżej 30 roku życia 1% 0% 0% 7% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 741 483 2 14 66
Kobiety 15 109 1 4 13
Mężczyźni 26 374 1 10 53
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4 7 0 1 3
Osoby poniżej 30 roku życia 31 96 2 9 22
Osoby powyżej 30 roku życia 6 380 0 4 41
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 12% 5% 7% 10% 13%
Kobiety 4% 1% 4% 3% 2%
Mężczyźni 8% 4% 4% 7% 10%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 0% 0% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 9% 1% 7% 7% 4%
Osoby powyiżej 30 roku życia 2% 4% 4% 3% 8%

"

Tabela: Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)*.

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 309 92 64 50 808
Kobiety 80 59 26 18 262
Mężczyźni 229 33 38 32 546
Osoby poniżej 30 roku życia 102 38 26 15 268
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 16 51 35 29 453
Osoby powyżej 30 roku życia 41 3 3 6 87
Udział pracowników nowozatrudnionych 2% 7% 14% 11% -
Kobiety 0% 4% 5% 4% -
Mężczyźni 1% 2% 8% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 3% 5% 3% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 4% 7% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 0% 0% 1% 1% -
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 1.047 175 43 38 1.909
Kobiety 238 135 20 4 539
Mężczyźni 809 40 23 34 1.370
Osoby poniżej 30 roku życia 12 10 6 4 47
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 137 46 52 30 398
Osoby powyżej 30 roku życia 898 119 12 4 1.464
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 6% 12% 9% 8% -
Kobiety 1% 10% 4% 1% -
Mężczyźni 5% 3% 5% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 0% 1% 1% 1% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 3% 5% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 5% 8% 3% 1% -

*Dotyczy pracowników z 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

Programy stażowe

Grupa PGE ceni wartość i kompetencje ludzi młodych, dlatego chętnie bierze udział w programach stażowych skierowanych do studentów i absolwentów. W tym celu prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Spółka organizuje praktyki i staże dla studentów oraz seminaria i konferencje naukowe. W roku 2015 przeprowadzono w ramach Grupy PGE programy stażowe skierowane do absolwentów uczelni wyższych, które po raz pierwszy zostały zorganizowane wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa. Autorzy najlepszych prac magisterskich i inżynierskich odbyli płatne staże w spółkach, dzięki czemu zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Drugi program realizowany był we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi. W ramach tej współpracy Grupa PGE brała aktywny udział w dwóch programach edukacyjnych: Akademia Energii – która jest skierowana głównie do osób pasjonujących się energetyką i wiążących swoją przyszłość zawodową z tą branżą oraz Akademia Liderów Rynku Kapitałowego. Najlepsi uczestnicy Akademii mają możliwość odbycia płatnych staży w Grupie PGE.

Pozytywny odzew po programach stażowych był bazą do analiz i założeń projektu skierowanego do kadry elektromonterów w PGE Dystrybucja S.A. W związku z prognozowanym pojawieniem się luki pokoleniowej w tym obszarze planowany jest program edukacyjny mający na celu zachęcenie młodych ludzi z odpowiednim wykształceniem do pracy w branży energetycznej.