Organizacja

Spółki wchodzące w skład głównych segmentów GK PGE na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Segment Spółka
ENERGETYKA KONWENCJONALNA
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 • MegaSerwis sp. z o.o.
 • ELBIS sp. z o.o.
 • PUP ELTUR SERWIS sp. z o.o.
 • TOP SERWIS sp. z o.o.
 • ELMEN sp. z o.o.
 • MEGAZEC sp. z o.o.
 • EPORE sp. z o.o.
 • RAMB sp. z o.o.
 • PTS BETRANS sp. z o.o.
 • BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
 • Energoserwis Kleszczów sp. z o.o.
ENERGETYKA ODNAWIALNA
 • PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o.
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o.
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o.
 • PGE Energia Natury sp. z o.o.
 • PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o.
 • PGE Energia Natury PEW sp. z o.o.
OBRÓT
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • PGE Dom Maklerski S.A.
 • PGE Trading GmbH
 • PGE Obrót S.A.
 • Enesta sp. z o.o.
DYSTRYBUCJA
 • PGE Dystrybucja S.A.

Najważniejsze zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej

 • W dniu 15 kwietnia 2015 roku pomiędzy spółkami PGE S.A., KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie („KGHM”), TAURON oraz ENEA zawarta została umowa nabycia udziałów spółki PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym PGE EJ 1 sp. z o.o. W wyniku zawartej umowy każda ze spółek, tj. KGHM, TAURON i ENEA, nabyła po 146.000 udziałów PGE EJ 1 sp. z o.o. stanowiących 10% kapitału zakładowego PGE EJ 1 sp. z o.o. W związku z zawartą umową PGE S.A. posiada aktualnie 70% udziałów, KGHM 10% udziałów, TAURON 10% udziałów oraz ENEA 10% udziałów w kapitale zakładowym PGE EJ 1 sp. z o.o.
 •  

 • W dniu 22 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PGE EO S.A. i PGE Energia Natury S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eolica Wojciechowo sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie połączenia PGE EO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami PGE Energia Natury S.A. oraz Eolica Wojciechowo sp. z o.o. (Spółki Przejmowane).
  W wyniku połączenia spółek PGE EO S.A. oraz PGE Energia Natury S.A., pierwsza ze spółek stała się jedynym akcjonariuszem następujących spółek:
  • PGE Energia Natury Kappa sp. z o. o.,
  • PGE Energia Natury Omikron sp. z o. o.,
  • PGE Energia Natury PEW sp. z o. o.,
  • PGE Energia Natury Karnice sp. z o. o.,
  • PGE Energia Natury Bukowo sp. z o. o.,
  • PGE Energia Natury Olecko sp. z o. o.
 •  

 • W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku PGE S.A. nabyła od akcjonariuszy mniejszościowych spółki PGE GiEK S.A., w wyniku przymusowego wykupu zgodnie z art. 418 KSH, łącznie 2.512.874 akcje spółki PGE GiEK S.A. (stanowiące 0,36 % udziału w kapitale zakładowym PGE GiEK S.A.). Aktualnie PGE S.A. posiada akcje stanowiące łącznie 99,96% udziału w kapitale zakładowym PGE GiEK S.A.
 •  

 • W dniu 31 maja 2015 roku PGE EO S.A. zawarła ze spółką PGE Obrót S.A. umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jej wyniku spółka PGE EO S.A. nabyła następujące aktywa:
  • Elektrownię Wodną Dębe
  • Małą Elektrownię Wodną Smardzewice
  • Małą Elektrownię Wodną Nielisz
  • Małą Elektrownię Wodną Radawa
  • Małą Elektrownię Wodną Michałów
  • Małą Elektrownię Wodną Górecko Kościelne