Obrót

W odróżnieniu od segmentów wytwórczych, mających naturalny związek z rynkiem hurtowym, segment Obrotu obejmuje działalności związane ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu klientom końcowym.

W ramach segmentu Obrót działają spółki: PGE Obrót S.A., PGE S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE Trading GmbH oraz Enesta sp. z o.o. Przedmiotem działalności segmentu jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO2, prawami majątkowymi i gazem.