Nakłady inwestycyjne

Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja w 2015, 2014 oraz 2013 roku.

mln PLN Nakłady inwestycyjne
  2015 2014* zmiana % 2013* zmiana %
Sieci SN i nN 553 414 34% 263 57%
Stacje 110/SN i SN/SN 223 132 69% 175 -25%
Linie 110 kV 52 49 6% 35 40%
Przyłączanie nowych odbiorców (PNO) 585 499 17% 542 -8%
Zakup transformatorów i liczników 183 172 6% 153 12%
Teleinformatyka, telemechanika i łączność 157 135 16% 84 61%
Pozostałe 88 107 -18% 83 29%
RAZEM 1.841 1.508 22% 1.335 13%

 

mln PLN I kwartał
2015
II kwartał
2015
III kwartał
2015
IV kwartał
2015
IV kwartał
2014
Sieci SN i nN 90 120 131 212 212
Stacje 110/SN i SN/SN 21 42 45 115 90
Linie 110 kV 3 8 7 34 26
Przyłączanie nowych odbiorców (PNO) 105 154 144 187 171
Zakup transformatorów i liczników 18 47 70 48 80
Teleinformatyka, telemechanika i łączność 18 45 38 56 92
Pozostałe 13 9 15 51 67
RAZEM 263 425 450 703 738

W 2015 roku w segmencie Dystrybucja kontynuowano działania związane z realizacją inwestycji prowadzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych.