Najważniejsze informacje

EBITDA
EBITDA
8.228 mln zł
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
28.542 mln zł
Aktywa trwałe
Aktywa trwałe
49.586 mln zł
Zysk netto
Zysk netto
-3.037 mln zł
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
6.777 mln zł
Dystrybucja energii
Dystrybucja energii
33,38 TWh
Produkcja energii elektrycznej
Produkcja energii elektrycznej
55,58 TWh
Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne
9.450 mln zł
Liczba pracowników
Liczba pracowników
38.877
Sprzedaż odbiorcom końcowym
Sprzedaż odbiorcom końcowym
39,00 TWh
Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej
Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej
4.287 mln zł
Marża EBITDA
Marża EBITDA
29%
Moc zainstalowana
Moc zainstalowana
12.770 MW