03

Zobacz jak tworzymy wartość

Zobacz jak tworzymy wartość

PGE jest największą zintegrowaną pionowo grupą energetyczną w Polsce, obecną w całym łańcuchu wartości w przemyśle energetycznym, to znaczy od wydobycia węgla, poprzez produkcję i dystrybucję, po sprzedaż energii elektrycznej.
 • Model biznesowy

  Jak produkujemy, dystrybuujemy
  i sprzedajemy energię elektryczną
  oraz produkty powiązane?

 • Łańcuch wartości

  W jaki sposób nasze linie biznesowe przyczyniają się do tworzenia wartości Grupy PGE

 • Struktura właścicielska

  Jak nasza Grupa jest zorganizowana

 • Kodeks
  Grupy PGE

  Jak definiujemy nasz nowy model ładu korporacyjnego

 • Zarządzanie ryzykiem

  Jak identyfikujemy i zarządzamy ryzykiem wynikającym z naszej działalności operacyjnej

 • Strategia

  Jak definujemy nasze cele strategiczne

 • Podział odpowiedzialności

  w Grupie PGE zgodnie z ustalonym modelem operacyjnym

 • Działalność

   

 • Strategia R&D

   

 • Analiza SWOT