Komunikacja z pracownikami

Budowanie relacji z pracownikami jest jednym z priorytetów Grupy PGE. Organizacji zależy na aktywnym wspieraniu pracowników, stałym informowaniu i dążeniu do konstruktywnego dialogu. Bardzo dużą wagę firma przykłada do komunikacji zmian, które w 2015 roku dokonały się w Obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W tym celu wydano dwa specjalne wydania magazynu „Pod Parasolem”, skierowane do wszystkich pracowników GK PGE. Przedstawiono w nich główne założenia Strategii ZKL oraz informowano na bieżąco o postępach prac projektowych. Dodatkowo uruchomiona została również specjalna zakładka w intranecie GK PGE, gdzie pracownicy mogli zapoznać się z głównymi założeniami Strategii ZKL oraz z postępami prac projektowych.