Kluczowe wskaźniki finansowe

Tabela: Podział przychodów Grupy na segmenty działalności w 2015, 2014 i 2013 roku.

w mln PLN Przychody ogółem
  2015 2014 zmiana % 2013* zmiana %
Energetyka Konwencjonalna 12.715 12.715 -1% 12.211 6%
Energetyka Odnawialna 761 767 -1% 73 4%
Obrót 15.783 14.431 9% 17.400 -17%
Dystrybucja 6.083 5.78 5% 5.620 3%
Pozostała Działalność 682 1.854 63% 1.838 1%
RAZEM 35.739 1.854 1% 37.803 -5%
Korekty konsolidacyjne -7.482 -7.596 -2% -7.654 -1%
RAZEM PO KOREKTACH 28.542 28.143 1% 30.149 -7%

*dane przekształcone

 

Tabela: Podział EBITDA Grupy na segmenty działalności w 2015, 2014 i 2013 roku. (po wyłączeniach międzysegmentowych).

w mln PLN EBITDA
  2015 2014 zmiana % 2013* zmiana %
Energetyka Konwencjonalna 4.698 4.983 -6% 3.969 26%
Energetyka Odnawialna 391 391 0% 386 1%
Obrót 610 246 148% 1.394 -82%
Dystrybucja 2.461 2.329 6% 2.254 3%
Pozostała Działalność 66 161 -59% 145 11%
RAZEM 8.226 8.110 1% 8.148 0%
Korekty konsolidacyjne 2 19 -89% 42 -55%
RAZEM PO KOREKTACH 8.228 8.129 1% 8.190 -1%

*dane przekształcone

 

Tabela: Podział EBIT Grupy na segmenty działalności w 2015, 2014 i 2013 roku. (po wyłączeniach międzysegmentowych)

w mln PLN EBIT
  2015 2014 zmiana % 2013* zmiana %
Energetyka Konwencjonalna -5.732 3.296 -274% 1.971 67%
Energetyka Odnawialna 107 174 -39% 188 -7%
Obrót 585 228 157% 1.368 -83%
Dystrybucja 1.387 1.306 6% 1.245 5%
Pozostała Działalność -51 31 -265% 29 7%
RAZEM -3.704 5.035 -174% 4.801 5%
Korekty konsolidacyjne 115 61 89% 72 30%
RAZEM PO KOREKTACH -3.589 5.096 -170% 8.129 5%

*dane przekształcone

 

Tabela: Podział nakładów inwestycyjnych Grupy na segmenty działalności w 2015, 2014 i 2013 roku. (po wyłączeniach międzysegmentowych).

w mln PLN Nakłady inwestycyjne
  2015 2014 zmiana % 2013* zmiana %
Energetyka Konwencjonalna 6.495 4.362 49% 2.722 60%
Energetyka Odnawialna 931 374 149% 196 91%
Obrót 31 17 82% 19 -11%
Dystrybucja 1.841 1.508 22% 1.335 13%
Pozostała Działalność 216 158 37% 178 -11%
RAZEM 9.514 6.419 48% 4.450 44%
Korekty konsolidacyjne -64 -70 -9% -93 -25%
RAZEM PO KOREKTACH 9.450 6.349 49% 4.357 46%

*dane przekształcone

 

Tabela: Podział aktywów Grupy na segmenty działalności w 2015, 2014 i 2013 roku. (po wyłączeniach międzysegmentowych).

w mln PLN Aktywa segmentu*
  2015 2014 zmiana % 2013* zmiana %
Energetyka Konwencjonalna 32.419 35.358 -8% 31.525 12%
Energetyka Odnawialna 4.767 4.110 16% 3.616 14%
Obrót 3.762 3.601 4% 3.343 8%
Dystrybucja 16.710 15.726 6% 15.185 4%
Pozostała Działalność 216 158 37% 178 -11%
RAZEM 58.691 60.195 -2% 55.123 9%
Korekty konsolidacyjne -2.348 -1.965 19% -1.584 24%
RAZEM PO KOREKTACH 56.343 58.230 -3% 53.539 9%

*dane przekształcone