Kluczowe wielkości finansowe

Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Odnawialna.

mln PLN 2015 2014* zmiana % 2013* zmiana %
Przychody ze sprzedaży 761 767 -1% 734 4%
EBIT 107 174 -39% 188 -7%
EBITDA 391 391 0% 386 1%
Nakłady inwestycyjne 931 374 149% 196 91%
Nabycie RAT **w ramach
zakupu nowych spółek
0 0 - 847 -

 

mln PLN I kwartał
2015
II kwartał
2015
III kwartał
2015
IV kwartał
2015
IV kwartał
2014
Przychody ze sprzedaży 215 163 168 215 174
EBIT 70 18 17 2 10
EBITDA 125 77 76 113 67
Nakłady inwestycyjne 63 151 346 366 132

* dane przekształcone

** RAT – rzeczowe aktywa trwałe