Kapitał finansowy

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne w 2015 roku we wszystkich segmentach

Nasz kapitał finansowy obejmuje:

  • Najwyższy zysk EBITDA wśród polskich spółek z indeksu WIG30
  • Mocna dynamika powtarzalnego zysku EBITDA
  • Silne przepływy pieniężne wykorzystane na inwestycje
  • Strata netto z powodu istotnego zdarzenia jednorazowego o charakterze niegotówkowym
  • Zmiana polityki dywidendowej (dywidenda na jedną akcję niezależna od odpisów księgowych)
  • Niski wskaźnik zadłużenia oraz zabezpieczone finansowanie