Grupa Kapitałowa PGE - przyjazne miejsce pracy

Grupa PGE oferuje swoim pracownikom nie tylko ciekawe wyzwania zawodowe i bogaty pakiet szkoleń, ale również wysoki poziom świadczeń socjalnych. Ze względu na specyfikę działalności poszczególnych linii biznesowych, każda ze spółek we własnym zakresie ustala oferowane dodatkowe świadczenia socjalne przysługujące pracownikom. Wśród szeregu świadczeń wyróżnić można: dodatkową opiekę medyczną, dodatkowe świadczenia emerytalne, dopłaty do energii elektrycznej czy też dodatkowe ubezpieczenia na życie. Ponadto firma zapewnia pracownikom (m.in. w Bełchatowie i Bogatyni) dojazd do miejsca pracy. W innych miastach część pracowników korzysta z dopłat do biletów komunikacji miejskiej. Firma zachęca również pracowników do aktywności sportowej, dlatego też w wielu spółkach działają zespoły ds. sportu czy też różnego rodzaju sekcje sportowe. Raz w roku pracownicy spotykają się na Mistrzostwach Grupy Kapitałowej PGE.