Energetyka Odnawialna

PGE dba o zrównoważony rozwój swego portfela produkcyjnego, w czym ważną role odgrywają odnawialne źródła energii. Znalazło to odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju naszych mocy w wiatrowych i uzyskaniu przez PGE pozycji lidera w mocach zainstalowanych w tej technologii w Polsce.

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE EO S.A. Na aktywa segmentu składa się:

  • 14 farm wiatrowych;
  • 1 elektrownia fotowoltaiczna;
  • 29 elektrowni wodnych przepływowych;
  • 4 elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym.