Edukacja otoczenia

Elementem prowadzenia działalności przez Grupę PGE jest edukacja w zakresie bezpiecznego oraz oszczędnego korzystania z energii elektrycznej. Poprzez realizowane programy Grupa PGE chce dotrzeć do jak największej grupy użytkowników energii elektrycznej i kształtować dobre nawyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2015 roku kontynuowany był program „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel”, prowadzony od kilku lat przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa oraz cykl lekcji i spotkań edukacyjnych „Bezpieczna energia”, realizowany w Oddziale Łódź-Miasto.

W ramach zwiększania świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii, PGE EO S.A. przygotowała kampanię edukacyjną „Energia z gigawatem”, skierowaną do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców. W ramach kampanii wskazywano korzyści wynikające z oszczędzania energii elektrycznej i wody oraz przekazano praktyczne wskazówki w tym zakresie.

W sierpniu 2015 roku PGE Obrót S.A. razem z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury w Sanoku już po raz drugi zorganizowały cykl zabaw edukacyjnych dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat z wirtualnymi postaciami: Energoludkiem, Ekoludkiem i Profesorem Doświadczalskim. Dla uczestników „Energetycznych wakacji” przygotowane zostały gry, eksperymenty naukowe oraz pokazy filmów.

Grupa PGE rozwija także wiedzę na temat energetyki jądrowej zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i wśród społeczności lokalnych. Przykładem takich praktyk jest program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie” realizowany przez PGE EJ 1 sp. z o.o. Jego celem jest zachęcanie Polaków do poszukiwania informacji o energetyce jądrowej i jednoczesne dostarczanie wiedzy umożliwiającej każdemu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat. Elementem programu jest portal informacyjno-edukacyjny www.swiadomieoatomie.pl. PGE EJ 1 sp. z o.o. organizuje również konkursy i działania edukacyjne, przeznaczone dla studentów i wykładowców akademickich w ramach programu „Atom dla Nauki”. Jego celem jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów z innych, niekoniecznie technicznych dziedzin, do pogłębiania wiedzy na temat energetyki jądrowej.

W 2015 roku ważnym elementem prowadzonych przez PGE EJ 1 sp. z o.o. działań edukacyjnych na szczeblu krajowym i lokalnym były zorganizowane z inicjatywy spółki pokazy amerykańskiego filmu dokumentalnego „Obietnica Pandory”. Film ten popularyzuje wiedzę na temat energetyki jądrowej i obala mity, które narosły wokół tego tematu. Pokazy odbyły się w wybranych kinach studyjnych większych miast w Polsce, na uczelniach wyższych oraz w gminach lokalizacyjnych w woj. pomorskim. Film doczekał się również emisji w paśmie filmów dokumentalnych w TVP.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Spółki Grupy PGE utrzymują też długofalowe relacje ze środowiskiem akademickim, czego przykładem są liczne partnerstwa z uczelniami wyższymi w całej Polsce. PGE GiEK S.A. współpracuje z 12 ośrodkami naukowymi w kraju. Umowy z uczelniami obejmują współpracę w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, ale także ekonomii, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz prawa.

W gronie uczelni, z którymi współpracuje PGE GiEK S.A. są obecnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, dwie szczecińskie uczelnie: Akademia Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechniki: Łódzka, Wrocławska, Warszawska, Gdańska, Opolska i Rzeszowska, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie.