Działania charytatywne

Od wielu lat Grupa PGE prowadzi działania charytatywne. Udzielane jest wsparcie w ramach akcji świątecznych i mikołajkowych, zarówno bezpośrednio potrzebującym dzieciom, jak i instytucjom (hospicja, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, fundacje czy szkoły na szczeblu lokalnym), w kilkunastu miastach w Polsce. Pracownicy poszczególnych spółek biorą udział w ogólnopolskich inicjatywach, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy Pomóż dzieciom przetrwać zimę.

PGE Dystrybucja S.A., PGE EJ1 sp. z o.o. oraz PGE GiEK S.A. wspólnie z Fundacją PGE – Energia z Serca rozdały ponad 3.500 tornistrów dla uczniów najmłodszych klas z potrzebujących rodzin. Jest to kontynuacja realizowanej od 13 lat akcji „Energetyczny tornister”. W tym roku energetyczne tornistry otrzymały dzieci z województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach akcji spółki współpracowały z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy, które pomagały dotrzeć do najbardziej potrzebujących rodzin.