Dystrybucja

Będąc najbardziej stabilnym biznesowo segmentem Dystrybucja zapewnia powtarzalne przychody, dopełniając kompleksowość finansów Grupy PGE

Oddzielona od sprzedaży Dystrybucja odpowiada za fizyczną dostawę energii elektrycznej do klientów na określonym obszarze Polski. Segment jest wynagradzany na bazie taryf zatwierdzanych co roku przez Prezesa URE. Działalność dystrybucyjna realizowana jest przez spółkę PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.